-------- Stránky se v současné době předělávají do nové podoby, mějte prosím strpení. --------


O škole

 

   

Ze současnosti


Všechny nové informace naleznete na nových internetových stránkách

www.oazszatec.czStřední škola zemědělská a ekolgická v Žatci je škola se 120 letou tradicí. Patří mezi nejdůležitější vzdělávací centra v regionech Žatec, Louny a Podbořany v oborech zemědělství, ekologie a ochrany krajiny.


Nabídka oborů
Klub ekologické výchovy propůjčuje na léta 2015-2017

titul

ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

2. STUPNĚ

(pro zvětšení klikněte na obrázek)KURZ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN


KURZ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN PRVNÍHO A DRUHÉHO STUPNĚ
Formulář - přihláška na kurz 1. stupně (základní i doplňující)
Formulář - přihláška na kurz 2. stupně (základní i doplňující)


Z historie


Dnešní zemědělská škola vznikla v roce 1895 jako zimní zemědělská škola. Je spjata zejména s rozmachem chmelařství. Zemědělské spolky, které zemědělské školství pomáhaly vytvářet, měly tradici na Žatecku již mnohem dříve.
V roce 1924 umírá první ředitel Ambros Bauer, který byl pro školu velkým přínosem hlavně jako odborný pracovník. Byl čelným funkcionářem německé sekce chmelařského svazu a také výzkumníkem v pěstování a ochraně chmele.
První světová válka uzavřela školu na pět let. Druhá sice školu neuzavřela, ale ukončila první padesátiletí zemědělské školy v Žatci jako školy německé. Po skončení války, již 22. května 1945 je podepsán Protokol o zajištění majetku bývalé Zimní hospodářské školy v Žatci. Protokol byl podepsán z české strany Dr. Ing. Václavem Zázvorkou, dosavadním profesorem lounské zimní školy, a z německé strany jako předávající podepsal protokol Ing. Franz Beck, který vedl školu nějakou dobu od r. 1936.
První český ředitel Dr. Ing.Václav Zázvorka se udržel ve vedení školy do r. 1951, potom musel odejít z politických důvodů, protože nesplňoval kádrové požadavky na vedoucího pracovníka. Nový ředitel Ing. Antonín Srp vedl ještě rok rolnickou školu chmelařskou, aby po čtyřech letech existence zemědělské mistrovské školy, obor chmelařský, přistoupil ve škol. roce 1958/1959 k postupnému zřizování zemědělské technické školy, která se stala ve šk. roce 1961/1962 střední zemědělskou technickou školou.V roce 1984 se škrtnul přívlastek technická a vznikla tak střední zemědělská škola.
1.ledna 1960 přidělují příslušné orgány škole statek v Měcholupech, který v některých letech dosahuje výměry téměř 700 ha. Školní budova však začátkem šedesátých let začíná „praskat ve švech“ v souvislosti s růstem počtu žáků. Koncem šedesátých let se blíží číslu 200 a v dalším vývoji se tento počet překračuje. Zřizují se učebny ve sklepě, bourají se příčky a některé učebny a kabinety se překládají v sedmdesátých letech do zrušeného zemědělského učiliště. To už bylo za vedení nového ředitele Ing. Vladimíra Richtra, který se s těmito problémy potýkal osm let,do roku 1978. S nástupem Ing. Jiřího Ditricha do ředitelské funkce se základní problém výstavby školy dostává do oblasti reality a dnes můžeme konstatovat, že je vybudován moderní zemědělský vzdělávací ústav.
Historie žatecké zemědělské školy je přirozeně spjata s vývojem zemědělství. V historicky krátké době došlo v zemědělství k převratným změnám, které v současné době značně přispěly k nezájmu o zemědělství , které je přitom pro každou zemi tak důležitým odvětvím. Od l. srpna 2002, kdy odešel Ing. Jiří Ditrich do důchodu nastoupila do funkce ředitelky školy Ing. Eva Klímová, dlouholetá vyučující odborných předmětů na této škole. Její úloha je nelehká, tak jako tato doba. Za svůj prvořadý úkol si vytýčila zkvalitňování a popularizaci již zavedených oborů, a rozšiřování oborů Zemědělská škola v Žatci měla vždy dobré jméno po stránce odborné, zvláště dobré výsledky přinesly práce spojené se zakládáním chmelnic. V roce 1951 se studenti přihlásili do celostátní soutěže o nejlepší výsaz chmele. Škola se umístila v soutěži na l.místě a od ministerstva zemědělství dostala věcnou odměnu. V současné době by škola ráda obnovila tuto „chmelovou „ tradici a vychovala další nové odborníky – chmelaře.

Pronájem prostor

OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ
A EKOLOGICKÁ, ŽATEC
nabízí v budově zemědělské školy v ulici Svatopluka Čecha čp. 1180
    - prostory k delšímu pronájmu
    - prostory k jednorázovému pronájmu

Podrobnosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -